Varför lämna din redovisning till en liten bokföringsbyrå?

Många anledningar att lämna bort sin bokföring:

• Ditt bokföringsmaterial blir behandlat med noggrannhet och kvalitet
• Lätt och snabb kommunikation via mejl eller telefon
• Enkelt – du skickar ditt material till mig och får ut rapporter som visar din verksamhets resultat löpande
• Uppmärksamhet på detaljer som kan vara viktiga för din verksamhets utveckling
• Du får tips och rådgivning när du behöver det
• Du kan få min hjälp att starta aktiebolag om det är aktuellt för dig
• Du får alltid ett personligt och trevligt bemötande