Vi erbjuder fullständig
hantering av din redovisning

Här är några av våra tjänster:

  • Kontering
  • Databearbetning
  • Leverantörsreskontra
  • Kundfakturering
  • Kravhantering
  • Leverantörsbetalningar
  • Lönehantering
  • Skattdeklarationer
  • Löpande resultatuppföljning/avstämningar

Vi tar hänsyn till kundens önskemål om utförandet. Vi vill att våra kunder skall förstå sin ekonomi och kunna fatta beslut utifrån den. Vi försöker alltid att använda enkla och begripliga ord och termer. Varje månad, eller vid efterfrågan, skriver vi ut balans- och resultatrapporter så att du kan följa företagets ekonomi. Om det är svårt att förstå alla siffror och kolumner så förklarar vi så att du kan bli mer självständig.

Tystnadsplikt är en självklarhet hos C´S bokföring.